OM SEXUELL FRIHET

På denna sajt har man sällan skrivit om detta, men faktum är att det handlar om sådant som man då och då måste skriva om – sexuell frigörelse har nämligen varit ett faktum under de senaste 50 åren.

Sexuell frigörelse har gjort det möjligt för alla att förverkliga sig själv inom gränser av lagar, förordningar och bestämmelser. Och affärerna har på nätet öppet erbjudit produkter åt alla dom som har ett intresse att kanske pröva något nytt för att berika sexlivet. Sexleksaker är sedan en tid bekanta för många kvinnor, och många har sådana prylar i skåp och birongar. Men är en penispump för män en välbekant gåva – för män ?

SEXUELL FRIGÖRELSE UNDER 60- OCH 70- TALEN

60- talet kan beskrivas som det sexuella frigörandets årtionde. I Sverige härjade man de facto på enbart i ”bättre kretsar”, samtidigt som det var vanligare att uppmana flickor: ”håll er”. Kyrkan hade ett fast grepp om själslivet under 1960- talet, samma gällde parförhållanden. Många kvinnor gifte sig och skaffade barn med sitt livs enda sexpartner.

70- talet förknippas med myckat annat än endast rock´n roll och droger. På 70- talet handlade det nämligen även om sexuell frigörelse. Sedan 70- talet har också minoriteten, regnbågs- folket, fått sig hörda då det handlar om egna emotionella och sexuella känningar. Men ännu under 2020- talet finns både tabuer och kulturella skismer kring sexuella frågor. Svåra problem uppstår även då olika kulturer blandas. Konservativa och religiöst fundamentalistiska tänkesätt skapar ofta hinder i relationer mellan familjer och individer. I världen finns fortfarande områden där man inte skall tuta ut att man är ”annorlunda”.

RAINBOW PEOPLE

I europeisk jämförelse placerar sig Nord- Europa högt då det gäller verkställandet av regnbågsfolkets rättigheter. Under de senaste åren har man lobbat och jobbat för att påverka. Detta har äntligen resulterat i den könsneutrala äktenskapslagen samt adoptionsrätt för par av samma kön. Läroplanerna skall innehålla informationom kön och sexuell inriktning samt därtill hörande mångfald. Moderskapslagen kommer att förbättra barnens rättigheter i en del av familjer med två mödrar.

PRIDE- TÅG OCH DESS HISTORIA

Pride- tåget i juni är ett internationellt fenomen, en årlig ritual, som hänför sig till det mytiska ögonblicket i LGBTIQ- historien. 28.6.1969 gjorde man en razzia i gay- baren Stonewall Inn i Greenwich Village, New York. Detta var inte första gången, ty under 1960- talet var homosexualitet i så gott som alla delstater i USA förbjuden. Dessutom beviljades gay- barer inget utskänkningstilltånd. Att visa några som helst kramgoa gester eller fysiskt smek var helt förbjudet, och man kunde fängsla män klädda i kvinnokläder med motiveringen: ”in more than three sexes fit”…

Helsinki Pride har sedan 1991 jobbat för sexual- och könsminoriteter. Fokus har riktats på rättigheter, delaktighet och välfärd.

2020- TALET

Idag omges vi av ett väldigt mediamaskineri, och vi mottar information allt snabbare oberoende av tid och ställe. Vi lever i och bevittnar en oerhört sexuell kulturmiljö. Vi är omringade av erotiska bilder och texter. Trots detta har vi mindre sex än förr.

I en omfattande undersökning om européers sexliv framgår det att ”dom som är i desperat behov” har till antalet ökat dramatiskt, detta från början av 1990- talet till denna dag. Media rapporterade i november 2016, att t.o.m. hälften an männen har häftigt sexbehov. Minskat utövande av sex har man också försökt förklara genom sjunkande halter av testosteron samt nedsatt fysisk kondition, men det finns ingen enskild ”tömmande” förklaring. Må vara att den mest trovärdiga förklaringen till nedsatt sexliv är tekniken – och dess utveckling.

Sexualitet hör starkt ihop med välfärd och kultur. Kommunikationssvårigheter och kontaktbesvär individer emellan kan i slutspelet leda till -via sexualitetsbetingelsers frånvaro – rubbad lycka, lokalt och globalt. För mången är sexualitet en tabu. Eftersom den är en tabu,  talar man inte om den – man borde ju tala om den, åtminstone med sin partner.  

Till tur finns Lovebuddy – produkter med nyfikenhet för sex, lönar sig att pröva, tro mig.  

Leave a Reply