Svenskt mode

Sverige har länge varit känt för att producera trendsäkert mode och det finns flera kända svenska modepersonligheter. Också inom modebranschen har svenskar klarat sig bra och det finns ett flertal svenska supermodeller. Det svenska modet härstammar från högtidsdräkter och folkdräkter för att sedan ha utvecklats till de kläder vi ser och använder idag. 

I den här artikeln kartlägger vi historien bakom det svenska modet.

Historien bakom det svenska modet 

Ordet mode kommer från latinets modus och innebär någonting som är modernt. I dagens samhälle har ordet mode blivit synonymt med sådana kläder som är trendriktiga och stilistiskt aktuella. Traditionellt var det överklassen och adeln som bestämde vad som var snyggt och åtråvärt, också i Sverige var detta högst aktuellt i och med kungahuset och adeln. Dessa kunde köpa in dyra och moderiktiga kläder från andra länder. 

De undre klasserna bar ofta kläder som de sydde själva och kläderna var till för att vara praktiska närmare än moderiktiga. Fram tills den industriella revolutionen arbetade de flesta på landsbygden och ännu efter att allt flera började flytta till städer och arbeta på fabriker och dylikt, var det inte förrän på 1900-talet som de flesta började bära modekläder förutom enbart arbetskläder. 

Det funktionella modet 

När det inhemska svenska modefältet började utvecklas under 1900-talet var det ofta funktionella unisex-plagg som dominerade. Detta hade sin förklaring i den politiska ideologin som rådde, där man ville sudda ut klass- och samhällsskillnader. Det fanns en utopistisk tanke kring att genom att göra det estetiska likadant skulle alla även bli mera jämlika. 

Millennieskiftet och det svenska modeundret 

Vid millennieskiftet skedde det som idag kallas för det svenska modeundret, då det svenska modet blev en allt viktigare exportvara. Exporten av modet ökade till och med snabbare än den inhemska försäljningen och fenomenet håller i sig än idag. Stora varumärken som H&M, Acne och Filippa K har blivit stora internationellt och fört med sig den svenska estetiken som sedan andra märken i sin tur blivit påverkade av. Det svenska modet gick från den inhemska kontexten till att bli delaktig i den globala modebranschen. 

Det svenska modet gick från att vara textilfokuserat, det vill säga höra samman med de textilier och material som krävdes för att klara klimatförhållandena, till att börja experimentera med de olika materialen. Även om det svenska modefältet blivit känt så är området ännu under utveckling. Mycket anpassas till dagens samhälles behov och poängterar fortfarande funktion och inklusivitet. 

Typiskt svenskt mode 

Det svenska modet präglas ofta av en känsla av lagom. Svart är en vanlig färg att klä sig i, men också andra neutrala och jordnära färger som blå, vit, beige och grå förekommer ofta. Många tycker om att klä ner sig och ofta bära jeans och neutrala silhuetter. 

Då naturen är viktig för många svenskar återspeglas detta i det svenska modet. Många material som används kommer från naturen, såsom bomull och ylle, och hållbarhet blir allt viktigare för de svenska företagen. Det svenska modet ses ofta som tidlöst och kläderna både håller sig hela och moderiktiga i flera år.