December 2021: Trots årets högsta omsättning nådde e-handeln inte upp till 2020 års decembersiffra

Svensk Handels E-handelsindikator visar att e-handeln i december 2021 fortsatte att växa jämfört med månaden innan, vilket innebar att e-handeln i december svarade för årets allra högsta omsättning. Jämfört med december 2020 var dock omsättningen 24 procent lägre, mycket beroende på mildare restriktioner 2021. Vidare fortsätter e-handeln från utlandet växa något snabbare än den inhemska.

Den inhemska e-handelns omsättning i december 2021 var 24 procent lägre än samma månad 2020. Motsvarande siffra för den totala e-handeln, där även svenska konsumenters köp från utländska e-handlare ingår, visade en minskning med 22 procent. Båda decembersiffrorna är snarlika mönstret från november 2021, då motsvarande skillnader mot november 2020 var -25 procent respektive -22 procent. Samtidigt har andelen personer som e-handlar bara sjunkit marginellt.

– Det innebär att den lägre omsättningen inom e-handeln i november och december främst förklaras av lägre genomsnittliga köp bland dem som redan e-handlar. De mildare restriktioner som rådde i december 2021 jämfört med december 2020 speglas därmed rätt tydligt i e-handelns omsättning, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Fortsatt populärt att e-handla från utlandet

Sedan i somras har vi e-handlat mer från utlandet än tidigare och trenden höll i sig även under december. De senaste tolv månaderna har svenska konsumenter e-handlat för 14 miljarder kronor från utländska e-handlare.

– De preliminära siffrorna för helåret 2021 indikerar en e-handelstillväxt i storleksordningen 5 procent. Det är anmärkningsvärt högt med tanke på den rekordartade nivå som e-handeln nådde under 2020, säger Johan Davidson.

Leave a Reply