Amazon-effekt?: Dubbelt så många företag som i fjol planerar att börja sälja på externa digitala marknadsplatser

Antalet svenska företag som överväger att använda sig av externa digitala marknadsplatser har fördubblats på ett år. Sex procent av alla företag säljer i dag via externa tjänster och 15 procent överväger att börja göra det. Men många B2B-företag är fortfarande skeptiska. Det visar årets digitala försäljningsrapport från bank- och finansgruppen Svea.

I oktober 2020 lanserade den amerikanska jätten Amazon sin svenska tjänst. Sedan dess har antalet svenska företag som överväger att börja använda sig av Amazon eller andra externa digitala marknadsplatser mer än fördubblats. I dag säger 15 procent av alla företag i Sveas undersökning att de har sådana planer. 2020 svarade endast sju procent samma sak.

Men det råder stor skillnad mellan företag som säljer direkt till konsument och B2B-bolag.

Var fjärde av alla företag med försäljning direkt till konsument, 27 procent, överväger att sälja via externa digitala försäljningskanaler. Endast åtta procent av B2B-företagen visar intresse för att göra samma sak i framtiden och bara fem procent gör det i dag.

– Det är intressant att så många fler företag nu överväger att utnyttja externa digitala marknadsplatser. Kanske har all uppmärksamhet kring Amazons lansering i Sverige bidragit och troligen har även pandemin och våra förändrade shoppingvanor påverkat hur man ser på potentialen hos sådana kanaler. Framför allt gäller det förstås försäljning direkt till konsument, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Även om direkt till konsument-företag alltså är klart mer positiva till externa digitala marknadsplatser råder det inget tvivel om att digital försäljning i allmänhet är positivt även för B2B-företagen. Endast var femte sådant företag (22 procent) säger att digital försäljning inte har påverkat försäljningen.

Så har digital försäljning påverkat försäljning till företagskunder:

Skapar en större försäljningskanal med fler leads/prospekts             43%

Sparar tid att hitta rätt kontakter                                                             33%

Ökar den genomsnittliga affärsstorleken                                               23%

Har inte haft någon påverkan på försäljning                                          22%

Ökar konverteringsgraden                                                                       21%

Många företag som är skeptiska till att använda externa marknadsplatser menar att deras produkter eller tjänster inte passar där. Det svarar 78 procent. Var tionde firma tror inte att det skulle öka deras lönsamhet.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 26 maj – 18 juni 2021. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Bilaga

Överväger ni att sälja företagets produkter eller tjänster via externa digitala marknadsplatser?

20212020
 TotalB2BB2CB2B & B2CTotalB2BB2B & B2C
Ja15%8%27%20%7%7%7%
Nej71%82%52%62%88%89%87%
Vet ej8%5%13%11%1%0%2%
Vi säljer redan våra produkter på en extern marknadsplats6%5%8%7%4%3%5%

Därför överväger inte företag att sälja produkter eller tjänster via externa digitala marknadsplatser

 Totalt
Våra produkter/tjänster passar inte där78%
Skulle troligen inte öka vår lönsamhet10%
Det är för komplicerat5%
För dyrt/för dåliga villkor3%
Konkurrensen är för hård3%
Deras tekniska lösning är inte tillräckligt bra3%
Deras logistik är inte tillräckligt bra3%
Annat8%
Vet ej3%

Har digital försäljning haft någon påverkan på er försäljning till företagskunder och i sådant fall vilken?

 Totalt
Skapar en större försäljningskanal med fler leads/prospekts43%
Sparar tid att hitta rätt kontakter33%
Ökar den genomsnittliga affärsstorleken23%
Har inte haft någon påverkan på försäljning22%
Ökar konverteringsgraden21%
Mindre investeringar i säljteam10%
Annat5%
Vet ej4%

Leave a Reply